Nyhedsbrev

Få nyhederne fra Kulturhuset:

For at tilmelde dig til vores nyhedsbrev bedes du indtaste nedenstående ekstra oplysninger.

Tip en ven

Afbestillingsregler for selskaber og møder/kurser

Afbestillingsreglerne er gældende såfremt andet ikke er aftalt.

Reglerne er opstillet i overensstemmelse med Danmarks Restauranter og Cafeer's standardregler for selskabsarrangementer, kurser og konferencer.


Afbestillingsgebyr for selskabsarrangementer:

Afbestilling af et selskab på over 12 personer skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse. For selskabsarrangementer under 12 personer dog kun 2 uger. Ved større arrangementer kan restauranten forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.

Ved afbestilling af hele arrangementet eller ved reduktion på mere end 25% i antallet af couverter efter nævnte tidspunkt, men dog inden 6 døgn før arrangementets afholdelse, kræves en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte couverter, ved reduktion i antal dog for det afbestilte antal udover 25%.

Desuden kan restauranten kræve at blive holdt skadesløse for udgifter til særlige aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, optræden og deslige.

Ved afbestilling af selskabsarrangementer senere end 6 døgn forud for arrangementets afholdelse er restauranten berettiget til godtgørelse, der svarer til 100% af samtlige ydelser.

Couvertændringer under 5% kan foretages indtil 48 timer før arrangementets start, uden erstatning.


Afbestillingsgebyr for konferencer, kurser mv.:

Afbestilling af hele kurser eller konferencer skal ske skriftligt 6 uger før arrangementets afholdelse. Ved større arrangementer vil restauranten dog være berettiget til at forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.

Ved afbestilling af hele kurser eller konferencer efter overnævnte tidspunkt kan restauranten kræve godgørelse, der svarer til 65% af prisen for de bestilte ydelser. Dog kan der kræves fuld dækning for ydelser der ikke kan afbestilles.

Antallet af deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse herom til virksomheden senest 3 uger før arrangementets afholdelse. Ved reduktion på mere end 35% kan restauranten vælge:
1. At betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65%

2. At gennemføre arrangementet med fuld betaling for det antal gæster, der efter denne bestemmelse ikke kan afbestilles (mere end 35%)


Ved enhver reduktion senere end 3 uger før arrangementets afholdelse kan restauranten vælge:

1. At betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65%

2. At kræve fuld betaling for enhver reduktion.


Øvrige bestillingsbestemmelser, med mindre anden skriftlig aftale foreligger:

Bestilleren er overfor restauranten ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage.


Priserne på menuer mv. er ved køb af minimum 20 couverter og alle priser er incl. moms.
Ved selskabsbestillinger kræves altid reservationsgebyr, som er en forudbetaling efter nærmere aftale. Iøvrigt henvises til restaurantens alm. afbestillingsregler mv.

 

http://www.d-r-c.dk/f/f1/BR2011-pdf-Standardregler-for-selskabsarrangementer-m.pdf